!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Underhållsansvar

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna. Du ska även åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad.

För reparationer på grund av brand eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst,
b) någon annan som är inrymd i lägenheten,
c) någon som utför arbete i lägenheten för bostadsrättshavarens räkning.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit  genom vårdslöshet, eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv, är dock bostadsrättshavaren ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

I § 31 i föreningens stadgar regleras närmare vad som ingår i din skyldighet att underhålla och reparera.

 

Uppdaterad 2015-04-29