!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fasader

 

I Borgargården har vi s. k. enstegstätade ytterväggar med puts på isolering.

Denna typ av fasad måste hanteras med stor försiktighet, annars finns risk att det tränger in fukt som kan förorsaka mögel.

Det är därför angeläget att inga arbeten som berör våra putsade fasader utförs utan styrelsens godkännande.

 

 

 

Uppdaterad 2013-07-09