!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om- och tillbyggnad

 

Kontakta alltid styrelsen innan du gör förändringar i din lägenhet eller på din balkong/uteplats.

För att göra ingrepp i en bärande konstruktion eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, eller vatten, krävs styrelsens godkännande.

För att göra andra ändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande om ändringen är väsentlig.

Förändringar i lägenheten ska alltid utföras fackmannamässigt.

Om du vidtagit åtgärder som innebär att du överskridit din rätt att ändra i lägenheten kan du tvingas att återställa den i tidigare skick.

 

Balkonger

Fasader

Markiser

 

 

 

 

Uppdaterad 2013-07-09