!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor och återvinning

Soprum

Våra hushållssopor slänger vi i våra soprum i väl tillslutna påsar. Vi har separata kärl för matavfall och övriga hushållssopor. Speciella påsar för matavfall finns att hämta i soprummen.

Det är av stor vikt att sopor som hör hemma någon annanstans inte hamnar i soprummen, då detta leder till ökade kostnader för föreningen och i förlängningen höjda månadsavgifter.

Vi har soprum i portalen mellan Järla Gårdsväg 36 och 38 samt längs Gustaf de Lavals väg ovanför nummer 9 mot torget.

Avlopp

Vi som bor i Järla Sjö står själva för kostnaden för avloppspumpar, rensningar, städning och underhåll av avlopp internt i området. Vi har problem med att "orätta" ämnen spolas ner i vårt avloppssystem.
Spola aldrig ned fett i avloppet, och självfallet inte topps, bindor eller liknande heller!

Återvinningsstation

Järla Sjö samfällighetsförening har en återvinningsstation under bron vid infarten till Järla Sjö. Där kan du lämna följande typer av återvinningsbart avfall.

 • Pappersförpackningar
 • Wellpapp
 • Tidningar
 • Metallförpackningar
 • Hårda plastförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar

 

Mer information om återvinningsstationen finns på Järla sjös hemsida.

Det är kodlås på dörren till återvinningsstationen. Om du inte har koden, kontakta styrelsen.

OBS! Det är bara boende i Järla sjö som får använda återvinningsstationen.

Kretsloppscentraler

Sopor som inte hör hemma i soprum eller återvinningsstation ska lämnas till någon av kommunens kretsloppscentraler.

 • El-skrot
 • Möbler
 • Farligt avfall
 • Grovsopor
 • Batterier
 • Bilbatterier

 

Mer information och öppettider finns på Nacka kommuns hemsida.

 

Uppdaterad 2018-09-12