!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Porttelefon

 

Om du vill använda porttelefonen måste den kopplas till ditt telefonnummer.
Gör en felanmälan för att få hjälp med detta.

Tryck 5 och lägg på, om du vill öppna porten när någon ringer på porttelefonen.

 

 

 

 

Uppdaterad 2017-09-07